projectes singulars mordered granollers.

Garantia Juvenil

  • Què són els projectes Garantia Juvenil?

El reforçament de les competències professionals de les persones joves sense feina i que no es troben integrades dins el sistema d'educació o formació, és el principal objectiu dels projectes singulars.

Per aconseguir-ho s'estableixen mesures de suport a l'activació; mesures de millora de l'ocupabilitat; mesures per a fomentar l'emprenedoria; i mesures que donin suport a la contractació de les persones que formen part d'aquests projectes. 

  • A qui van adreçats?

Els Projectes Singulars van adreçats a persones joves sense feina i que no es trobin integrats dins el sistema educatiu o de formació oficial. 

  • Què ofereixen?

4  principals mesures per al col·lectiu de joves:

  1. Mesures de suport a l'activació amb accions d'assessorament individualitzat, orientació professional, informació laboral i acompanyament en la recerca de la ocupació.

  2. Mesures de millora ocupacional en termes de formació relacionada amb l'aprenentatge d'idiomes i en TIC; també s'ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals en empreses i de programes mixtes d'ocupació i formació.

  3. Mesures pel foment de l'emprenedoria amb formació específica en aquest camp.

  4. Mesures de suport contractual per a empreses durant un període superior a 6 mesos.

Consulta els cursos disponibles per a la següent convocatòria.

Pendent

joves mordered granollers garantia juven