Xarxes Socials

(215 hores)

Objectius: Desenvolupar tècniques de difusió, promoció i fidelització de clients derivades del community managment.

Continguts:

  • Introducció al SEM i SEO

  • Mètriques i analítica de Social Media

  • Principals XXSS i la importància d'estar a la xarxa

  • Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, particulars i diferències

  • Màrqueting viral

  • Blogs

  • Posicionament web i fidelització de clients

  • Introducció al e-comerce

Sistemas Microinformaticos