Anglès per Nivells

Requisits

- Certificats de professionalitat de nivell 1: no s'exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats previs.

Requisits

- Certificats de professionalitat de nivell 1: no s'exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats previs.

Requisits

-Certificats de professionalitat de nivell 1: no s'exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats previs.

Requisits

- Certificats de professionalitat de nivell 2: Títol de GESO (Graduat Escolar) o equivalent o haver superat un certificat de nivell 1 de la mateixa família professional.


 

Requisits

- Certificats de professionalitat de nivell 2: Títol de GESO (Graduat Escolar) o equivalent o haver superat un certificat de nivell 1 de la mateixa família professional.


 

Pendent

A1

Inscripcions

obertes

A2

Inscripcions

obertes

B1

Inscripcions

obertes

B2

Pendent

C1

Anglès A1 (Subvencionat) (SOC)

Anglès A2 (Subvencionat) (SOC)

Anglès B1 (Subvencionat) (SOC)

Anglès B2 (Subvencionat) (SOC)

Anglès C1 (Subvencionat) (SOC)