Representació de Projectes d'Edificació

Representació de Projectes d'Edificació

(Subvencionat) (SOC)

OBJECTIU GENERAL:

Realitzar representacions de projectes d'edificació: plànols per a projectes bàsics i d'execució, fotocomposicions i maquetes; elaborar propostes per completar el disseny de projectes d'edificació, supervisar l'arxiu i reproducció dels documents, i assistir a l'execució de l'obra, seguint les instruccions rebudes per un superior o responsable.

UNITATS DE COMPETÈNCIA:

- Realitzar representacions de construcció.


- Realitzar i supervisar desenvolupaments de projectes d'edificació.


- Representar instal·lacions d'edificis.

Pendent

LLOCS DE TREBALL RELACIONATS:

- Delineant projectista d'edificació.

- Delineant d'edificació.


- Delineant d'instal·lacions.


- Maquetista de construcció.

Requisits

- Certificats de professionalitat de nivell 3: Títol de Batxillerat o equivalent o haver superat un certificat de nivell 2 de la mateixa família professional.