Neteja de Superfícies i Mobiliari

Neteja de Superfícies i Mobiliari

(Subvencionat) (SOC)

COMPETÈNCIA GENERAL:

Realitzar les tasques de neteja i manteniment de superfícies i mobiliari en edificis i locals seleccionant les tècniques, útils, productes i màquines per garantir la higienitzacions, conservació i manteniment, si escau, sota la supervisió del professional competent, complint amb la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut.

UNITATS DE COMPÈTENCIA:

  • Realitzar la neteja de sòls, parets i sostres en edificis i locals.

  • Dur a terme la neteja del mobiliari situat a l'interior dels espais a intervenir.

  • Realitzar la neteja de cristalls en edificis i locals.

  • Realitzar la neteja i tractament de superfícies en edificis i locals utilitzant maquinària.

Inscripcions 

obertes

LLOCS DE TREBALL RELACIONATS:

  • Personal de neteja o netejador, en general.

  • Vidrier d'edificis

REQUISITS

 - Certificats de professionalitat de nivell 1: no s'exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats previs.