Atenció sociosanitària

COMPETÈNCIA GENERAL:

Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

UNITATS DE COMPETÈNCIA

- Preparar i recolzar les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari.

- Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.


- Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.


- Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.

Inscripcions

obertes

LLOCS DE TREBALL RELACIONATS:

- Cuidador de minusvàlids físics, psíquics i
sensorials.


- Cuidador de persones dependents en institucions.


- Gericultor.

REQUISITS

- Certificats de professionalitat de nivell 2: Títol de GESO (Graduat Escolar) o equivalent o haver superat un certificat de nivell 1 de la mateixa família professional.

At. sociosanitària per a persones dependents en domicili

(Subvencionat) (SOC)

COMPETÈNCIA GENERAL:

Ajudar en l'àmbit soci-sanitari al domicili a persones amb especials necessitats de salut física, psíquica i social, aplicant les estratègies i procediments més adequats per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

UNITATS DE COMPETÈNCIA:

- Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària.

- Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària.

- Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat convivencial.

LLOCS DE TREBALL RELACIONATS​

- Auxiliar d'ajuda a domicili.


- Assistent d'atenció domiciliària.


- Cuidador de persones majors, discapacitats, convalescent al domicili.

REQUISITS

- Certificats de professionalitat de nivell 2: Títol de GESO (Graduat Escolar) o equivalent o haver superat un certificat de nivell 1 de la mateixa família professional.
 

At. sociosanitària per a persones dependents en institucions

(Subvencionat) (SOC)