Activitats de venda

Activitats de venda (Subvencionat) (SOC)

COMPETÈNCIA GENERAL:

 

Executar les activitats de venda de productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització establint relacions amb el client
de la manera més satisfactòria, aconseguint els objectius proposats per l'organització i establint vincles que propiciïn la fidelització del client.

UNITATS DE COMPETÈNCIA:

 

- Realitzar la venda de productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització.


- Realitzar les operacions auxiliars a la venda.


- Executar les accions del servei d'atenció al client / consumidor / usuari.


- Comunicar-se en anglès amb un nivell d'usuari independent, en activitats comercials.

Inscripcions

obertes

Activitats de venta

LLOCS DE TREBALL RELACIONATS:

 

- Caixer/a de comerç.


- Dependent de comerç.


- Venedor/a.


- Promotor/a comercial.


- Operador de contac-center.


- Teleoperadores (call-center).


- Televendedor/a.


- Operador/a de venda en comerç electrònic.


- Tècnic d'informació i atenció al client.

REQUISITS

- Certificats de professionalitat de nivell 2: Títol de GESO (Graduat Escolar) o equivalent o haver superat un certificat de nivell 1 de la mateixa família professional.