Activitats Auxiliars de Comerç

Activitats Auxiliars de Comerç (Subvencionat) (SOC)

COMPETÈNCIA GENERAL:

Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament en el punt de venda i repartiment de proximitat, seguint instruccions i criteris establerts, utilitzant l'equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocol·litzada i estructurada, al client en el punt de venda o en el servei de repartiment de proximitat.

UNITATS DE COMPETÈNCIA:

- Realitzar operacions auxiliars de reposició, disposició i condicionament de productes en el punt de venda.


- Preparar comandes de forma eficaç i eficient, seguint procediments establerts


- Manipular i traslladar productes en la superfície comercial i en el repartiment de proximitat, utilitzant transpalet i carretons de mà.


- Proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocol·litzada al client.

Inscripcions

obertes

Activitats Auxiliars de Comerç

TREBALLS RELACIONATS:

- Reposadores/as d'hipermercat.


- Reposador/a.


- Repartidors/as de proximitat, a peu.


- Preparador/a de comandes.


- Auxiliar de dependent de comerç

REQUISITS

- Certificats de professionalitat de nivell 1: no s'exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats previs.