Activitats Administratives

Activitats Administratives

(Subvencionat) (SOC)

COMPETÈNCIA GENERAL:

Realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern, amb qualitat de servei, dins del seu àmbit d'actuació i responsabilitat, utilitzant els mitjans informàtics i telemàtics, i en cas necessari, una llengua estrangera, i aplicant els procediments interns i la normativa vigent.

UNITATS DE COMPETÈNCIA:

- Recepcionar i processar les comunicacions internes i externes.

- Realitzar les gestions administratives del procés comercial.


- Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència.


- Gestionar l'arxiu en suport convencional i informàtic.

- Comunicar-se en una llengua estrangera amb un nivell d'usuari independent en les activitats de gestió administrativa en relació amb el client.


- Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.

Pendent

Administración

LLOCS DE TREBALL RELACIONATS:

- Recepcionistes-telefonistes en oficines, en general.


- Operadors de central telefònica.


- Empleats administratius dels serveis


d'emmagatzematge i recepció.


- Recepcionistes en establiments diferents d'oficines, en general.


- Operadors-gravadors de dades en ordinador.


- Empleats administratius amb tasques d'atenció al públic no classificats sota altres epígrafs.


- Auxiliar de suport administratiu a la gestió de compra i/o venda.

REQUISITS

- Certificats de professionalitat de nivell 2: Títol de Graduat Escolar o ESO, o equivalent, o haver superat un certificat de nivell 1 de la mateixa família professional.